Általános szerződési feltételek

Bevezetés

A Pilulka.sk, a. s. (székhely: [Szlovákia] Pestovateľská 17796/3, 82104 Bratislava; IČO: 47235225; DIČ:2023326613; IČ DPH: SK2023326613; EU Adószám: SK2023326613;a továbbiakban: Szolgáltató) a www.pilulka.hu weboldalon működtetett webáruháza (a továbbiakban: Pilulka Shop) útján az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.) szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt.

A jelen ÁSZF rögzíti a Pilulka Shop, valamint a www.pilulka.hu weboldal használatára vonatkozó feltételeket, továbbá a Szolgáltató és a Pilulka Shop, valamint a www.pilulka.hu weboldal szolgáltatásait igénybe vevő fogyasztó (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit. Az ÁSZF elérhető és letölthető az alábbi oldalról: [Általános Szerződési Feltételek linkje]

A Társaság adatai:

Cégnév: Pilulka.sk a.s.

Cégjegyzékszám: 47235225

Székhely: Pestovateľská 17796/3, 82104 Bratislava;

Fióktelep/telephely: Pestovateľská 17796/3, 82104 Bratislava;

Adószám: SK2023326613

Statisztikai számjel: […]

Nyilvántartó bíróság: Pozsonyi kerületi 

Ügyvezető: Mgr. Marta Herzanova

Kapcsolattartó: Grósz Béla

Elektronikus elérhetőség: info@pilulka.hu

Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: +36 1 445 3981

Szerződés nyelve: magyar

 

Fogalmak:

ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF). Az Eladó és a Vásárló jogait és kötelezettségeit, a webáruház használatát magában foglaló szabályzat.

Eladó: A webáruházat üzemeltető Pilulka Hungary Kft.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói jogvita: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy.

Fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés.

GDPR: a Szolgáltatónak a GDPR rendelet alapján alkalmazott adatkezelési szabályzata. Letölthető az Adatkezelési Tájékoztató [LINK] linken.

GDPR rendelet: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE.

Hatály: A Pilulka Shop használatára, a Szolgáltató és a Vásárló jogaira és kötelezettségeire kizárólag jelen ÁSZF-nek a megrendelés időpontjában hatályos rendelkezései az irányadóak. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a Szolgáltató a www.pilulka.hu weboldalon közzéteszi.

Jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

Közreműködő: a szállítást végző szerződéses partner. Ezen partnereink a FOXPOST Zrt.; a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.; a Magyar Posta Zrt. és a Packeta Hungary Kft.

Megrendelő: Fogyasztó, aki a webáruházban regisztrált és ott vásárló magánszemély, cég vagy intézmény.

Szerződés: A Szolgáltató által a www.pilulka.hu weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevételének, valamint a Vásárló és a Szolgáltató közötti Szerződés létrejöttének feltétele, hogy a Vásárló tudomásul vegye és – az erre szolgáló jelölőnégyzetek kipipálása útján – kifejezetten elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető az alábbi oldalról: Adatkezelési Tájékoztató [linket berakni]. A www.pilulka.hu weboldalon történő vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

Társaság: a Szolgáltató

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Termék: a jelen Vásárlási Feltételek 3. pontjában meghatározott ingó dolog.

Vállalkozás: a honlap üzemeltetője, amely a honlapon kínált terméket értékesítő, 1.1. pontban Szolgáltatóként meghatározott jogi személy.

Vásárló: a Fogyasztó.

Regisztráció és vásárlás, illetve regisztráció nélküli vásárlás

A Vásárló a Pilulka Shopban regisztrált vásárlóként vagy regisztráció nélkül, vendégként vásárolhat. A Vásárló regisztráció útján személyes ügyfélfiókot hozhat létre. Az ügyfélfiók létrehozásának feltétele, hogy a Vásárló tudomásul vegye és – az erre szolgáló jelölőnégyzetek kipipálása útján – kifejezetten elfogadja az ÁSZF-et, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat. 

A regisztráció céljából a Vásárló köteles minden szükséges adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, és ezeket az adatokat minden esetben frissíteni, ha azok megváltoznak. Minden vásárló felhasználói fiókját felhasználónév és jelszó védi. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor törölje a felhasználói fiókot. A Vásárló a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az áruval kapcsolatos információkat, üzleti közleményeket a vásárló e-mail címére megküldje.

Megvásárolható termékek köre és a megrendelés menete

A Szolgáltató kijelenti, hogy mind a webáruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

A www.pilulka.hu webáruházban a termékek

a Pilulka Shop almenü alatt találhatók meg, termékkategóriákba sorolva, 

illetve közvetlen termék névre kereséssel találhatók meg (A keresett termék megtalálásában az oldal jobb oldalon lévő keresés mező (“nagyító ikon”), vagy a felső menüben szereplő termékkategóriák segítséget nyújthatnak).

A Szolgáltató weboldalán megtalálható termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői az érintett termék termékoldalán kerülnek ismertetésre. Az értékesített termékek eredete igazolt. 

A Szolgáltató weboldalán feltüntetett árak bruttó árak, és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A Vásárlónak a megrendelés véglegesítését megelőzően ellenőrzött és a Szolgáltató által visszaigazolt vételárat és szállítási költséget kell kifizetnie. 

Ha a Vásárló először jár a Szolgáltató webshopjában és még nem regisztrált a weboldalon, abban az esetben a regisztráció során a Vásárlónak szükséges hozzájárulnia ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató, kezelje. Regisztrációhoz az ÁSZF megtekintése és elfogadása szükséges. A regisztráció során lehetősége nyílik feliratkozni a Szolgáltató hírlevelére. A hírlevélre történő feliratkozás nem kötelező.

Amennyiben a Vásárló korábban már regisztrált a webáruházban, abban az esetben az e-mail cím és jelszó párossal beléphet és így a korábban megadott személyes adataival folytathatja a vásárlást. A webáruházba történő regisztrációkor az alábbi személyes adatok megadása szükséges: e-mail cím, jelszó.

A Vásárlónak lehetősége van a Szolgáltató weboldalán regisztráció nélkül is vásárolni, azonban  a vásárlás véglegesítéséhez az alábbi adatok megadása szükséges: név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok. 

A számlázási adatokhoz a következő adatokra van szükség: név/cégnév, e-mail cím, telefonszám, cím (város, irányítószám, ország).

A megrendelési folyamat a vásárolni kívánt termék(ek) kosárba helyezésével kezdődik. A kosár tartalmát bármikor megtekintheti a Vásárló a „Kosár” ikonra kattintva. A megvásárolni kívánt termék(ek) darabszámát a Vásárló a vásárlási korláton belül szabadon beállíthatja és a „törlés” ikon használatával a kosárba tett tételeket kiveheti a kosárból. Az egyes termékek alatt található “Kosárba” gombbal a termék a kosárba kerül. Ha “Kosárba rakom” felirat helyett “Tovább” felirat látható, akkor az adott termék nincs készleten.

A kosár tartalmát a Szolgáltató a még nem véglegesített megrendelés esetében módosíthatja, ha egy termék státusza megváltozik abban az időszakban, amíg a termék a kosárban van és a megrendelés befejezésre vár. A kosár tartalmának módosítását követően az adatok automatikusan frissülnek. A Vásárló a megrendelés véglegesítése előtt a „Vásárlás folytatása” ikon használatával visszatérhet az internetes áruházba és a kosár tartalmát újabb termékekkel egészítheti ki. 

A “Kosár” menüpontra kattintva a korábban ide helyezett termékek listája látható. Itt lehetősége van a vevőnek a kosárba helyezett termékek mennyiségeit módosítani, illetve törölni az adott terméket. Jelentős megrendelési mennyiség esetében a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy felülvizsgálja a megrendelési mennyiséget, és szabadon határozat úgy, hogy nem szolgálja ki a megrendelést. 

A vásárlás a „Tovább az adatok megadásához” ikon megnyomásával folytatható és a „Fizetés” ikon megnyomásával véglegesíthető.

Adatkezelés

A webáruház használata során a Szolgáltató a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben, amennyiben az a Szolgáltató alvállalkozója részére szükséges (pl.: futárszolgálat a megrendelés kézbesítéséhez). A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre a megrendelés utólagos bizonyíthatóságának céljából, pl.: IP cím) Ezen adatokat a Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez használja fel. A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint történik.

A rendszer adatokat tárol a Vásárló számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie), melyek a webáruház látogatójára vonatkozó információkat tartalmazzák. A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. A sütiket a Vásárlónak van lehetősége elfogadni a Szolgáltató weboldalára lépéskor. A sütik felhasználásáról a GDPR tartalmaz felvilágosítást.

A vásárlás során megadott adatokat, valamint az esetleges regisztrációhoz tartozó rendelések adatait a legutóbbi rendeléstől számított következő év végéig tárolja a Szolgáltató.

A Szolgáltató lehetővé teszi a megrendelő részére, hogy a Szolgáltatóval való kommunikációt visszautasítsa, melynek módjai:

E-mail küldése a következő címre: info@pilulka.hu

 

Reklamáció esetén a következő címre: info@pilulka.hu 

Levél küldése a következő címre: Pilulka.sk, a.s. - 82104 Pozsony, Pestovateľská 17796/3 (Szlovákia)

A Szolgáltató a megrendelés során a megrendelő által megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és a GDPR rendelkezései szerint kezeli.

A további adatvédelmi tudnivalók az Adatvédelmi tájékoztató oldalon érhetőek el.

Fizetési tudnivalók

A webáruházban való vásárlásnak a regisztráció nem elengedhetetlen feltétele, bár a Vásárló kényelmét szolgálja.

Az ÁSZF 3. pontjában ismertetettek alapján rögzített vásárlás befejezését követően a “Tovább a pénztárhoz”/Fizetés ikonra/gombra kattintva a Vásárló láthatja a megrendelése (a kosár tartalma) összesítését, megadhatja, módosíthatja számlázási és a szállítási címét. Vásárlás a Pilulka Shopban kizárólag házhoz szállítással lehetséges. Személyes vásárlásra nincs lehetőség.

Ugyanezen az oldalon a vevő kiválasztja a kívánt fizetési módot a következők közül:

Utánvétes fizetés: Ezt választva a termékeket kiszállító futárnak, készpénzben kell fizetni.

Online bankkártyás fizetés: A fizetési tranzakció az OTP fizetési oldalán keresztül történik, illetve még... A Szolgáltató a fizetés során a következő bankkártyák elfogadását biztosítja: Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron.

SimplePay fizetés: SimplePay fizetés választása esetén a Vevő tudomásul veszi, hogy a Pilulka Hungary Kft., mint adatkezelő által a https://pilulka.hu/shop/ felhasználói adatbázisában tárolt és kizárólag a Pilulka Hungary Kft.  számára hozzáférhető vevői személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., (Székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) mint adatfeldolgozó részére. (Az adatkezelő által továbbított vevői adatok köre az alábbi: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység részletes leírása a webáruházunk adatkezelési tájékoztatójában, illetve a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Apple Pay: Az Apple Pay fizetési mód használatának feltétele, hogy a Vásárló iPhone, iPad vagy Mac készülékén a Safari böngészőt használja, továbbá rendelkezzen Apple ID azonosítóval, valamint bankkártyával. A Vásárlónak a fizetés során a Pilulka Hungary Kft. részére történő fizetést jóvá kell hagynia. További részletek az Apple oldalán érhetők el.

Google Pay: A Google Pay fizetési mód használatának feltétele, hogy a Vásárló készülékén az Android operációs rendszer mindenkor aktuális változatát használja, továbbá rendelkezzen Google-fiókkal és bankkártyával. A Vásárlónak a fizetés során a Pilulka Hungary Kft. részére történő fizetést jóvá kell hagynia. További részletek a Google oldalán érhetők el.

A Szolgáltató a Vásárló részére elektronikus számlát állít ki. A Szolgáltató az elektronikus számlát a Vásárló által megadott e-mail címre továbbítja. A regisztrált Vásárló számára elektronikus számlája ügyfélfiókjából elérhető. 

A Vásárló által teljesített ellenszolgáltatás részben vagy egészben történő visszatérítése esetén a Szolgáltató a visszatérítésről helyesbítő számlát vagy visszáru bizonylatot állít ki. A Szolgáltató a helyesbítő számlát a Vásárló által megadott e-mail címre továbbítja, a visszáru bizonylatot a Vásárló részére átadja.

A Vevő “Megrendelés elküldése” gombbal véglegesíthető a rendelés.

A megrendelésről a Vevő által megadott email-címre Társaságunk automatikus visszaigazolást küld a megrendelés Társaság postafiókjába való beérkezéséről. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. 

Az Eladó munkatársa a megrendelés összekészítéséről, valamint a futárszolgálatnak történő átadásról külön tájékoztató levelet küld.

A megrendelt árut a 6. Szállítási információk menüpontban ismertetett szállítási lehetőségek közül kiválasztott módon juttatja el a vevőhöz a Szolgáltató.

 A megrendelt termékek személyes átvételére nincs lehetőség.

Eladó kizárólag a www.pilulka.hu oldalon keresztül leadott rendelésekért felel. A Vevő a rendeléskor megadott és a viszonteladói szerződésben is feltüntetett vásárlási adatainak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Vevőt terheli. Az Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

Vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésben megrendelt terméket tartalmazó küldemény átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási módnak megfelelően.

Szállítási információk

A megrendelés során a Vásárló az alábbi szállítási lehetőségek közül választhat:

szállítás a Vásárló által megadott címre,

szállítás a Vásárló által - a Szolgáltató által felkínált - kiválasztott csomagátvételi pontra,

szállítás a Vásárló által - a Szolgáltató által felkínált - kiválasztott csomagautomatába.

A Szolgáltató weboldalán megadott szállítási díjak, valamint szolgáltatási díjak magyar forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t. 

A házhoz szállítás Magyarország egész területére lehetséges. A megrendelt termék postafiók címre vagy postahivatalba történő kézbesítésére nincs lehetőség.

A házhozszállítást a Szolgáltató a kiszállítás visszaigazolásától számított 2-3 munkanapon belül biztosítja. A Szolgáltató a kiszállítás megkezdéséről, illetve a szállítás esetleges késedelméről a Vásárlót a megrendelés visszaigazolásától számított 3 (három) munkanapon belül e-mail útján tájékoztatja. A termék szállítási idejét a raktárkészlet befolyásolja. Amennyiben a megrendelt termék nincsen raktárkészleten, úgy eladó erről a tényről, valamint a várható szállítási időről a megrendelés beérkezését követő 48 órán belül elektronikus úton vagy telefonon tájékoztatja a megrendelőt.

A Vásárló, mint címzett gondoskodik arról, hogy a kiszállítás várható időpontjában az általa megadott címen a küldeményt ő vagy az egyéb jogosult (a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése) átvevő átvegye. Amennyiben a megadott szállítási napon nem tartózkodik a megrendelő az általa kért szállítási címen, a szállítás megkísérlése kétszer történik meg. Amennyiben a megadott időpontban sem sikerül átadni a csomagot, úgy a szállításban közreműködő cég a csomagot visszaszállítja. A felmerült költségek ebben az esetben a megrendelőt terhelik. 

A Vásárló, mint címzett vagy az egyéb jogosult átvevő a küldemény átvételét aláírásával igazolja. A Vásárló, mint címzett az átvételkor a közreműködő kézbesítője jelenlétében köteles megvizsgálni a küldeményt, annak felbontása nélkül. Amennyiben a küldemény csomagolásán külső, látható sérülés található (pl. felbontva vagy deformáltan érkezik), vagy egyéb nyilvánvaló körülmény a küldemény részleges elvesztésére, vagy megsérülésére utal, úgy arról a közreműködő kézbesítője a Vásárló, mint címzett jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel és azt a címzettel aláíratja.

Amennyiben a küldemény kézbesítése Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket Vevő köteles megtéríteni Eladó részére.

Ha a kiszállítás a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.  mint közreműködő bevonásával valósul meg, abban az esetben a szolgáltatás feltételei itt érhetőek el: https://gls-group.com/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek 

Ha a kiszállítás a Magyar Posta Zrt. mint közreműködő bevonásával valósul meg, abban az esetben a Magyar Posta Zrt. MPL szolgáltatásának feltételeit az alábbi linken elérhető üzletszabályzat tartalmazza: https://www.posta.hu/static/internet/download/EASZF_I_MPL_Uzleti_csomag_fuvaroz as_ASZF.pdf 

Ha a kiszállítást a FOXPOST Zrt., mint közreműködő végzi, abban az esetben a FOXPOST Zrt. üzletszabályzata itt érhető el: https://foxpost.hu/csomagatvetel

Ha a kiszállítást a Packeta Hungary Kft., mint közreműködő végzi, abban az esetben a Packeta Hungary Kft. abban az esetben a szolgáltatás feltételei itt érhetőek el: https://www.packeta.hu/csomagatvetel

Árak

A webáruházban a terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy Eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki Vevőnek, kivéve, ha ennek jelen szerződés egyéb rendelkezései ellentmondanak.

Vevő tudomásul veszi, hogy a webáruházban látható árak technikai vagy egyéb okok – így különösen a weboldalt üzemeltető emberi- vagy műszaki hibája – miatt esetenként hibásan szerepelnek. Amennyiben a weblapon magasabb ár szerepel a valós eladási árnál, minden esetben az alacsonyabb árat tekintjük irányadónak. Minden ilyen esetben az Eladó haladéktalanul felhívja erre Vevő figyelmét, aki ezután hátrányos következmények nélkül elállhat a vásárlástól. A már leadott és visszaigazolt rendelések esetén az Eladó nem módosíthatja egyoldalúan az árakat.

Az árak tartalmazzák az 5% vagy 27 %-os Általános Forgalmi Adót.

Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

Garancia és szavatosság

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a 2011/83 EU irányelv 45/2014. kormányrendelet az irányadó.

Ha a megrendelt termék hibás, vagy bizonyíthatóan a szállítás során megsérült, akkor azt a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben a csereigény jogos, de cserére nincs mód, Vevő választása szerint árengedményt kérhet, vagy elállhat a vásárlástól.

A. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vevő a kellékszavatossági jogával? 

A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vevőt kellékszavatossági igénye alapján? 

A Vevőt – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő a kellékszavatossági igényét?

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vevő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

B. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az A. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Elállás joga

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a rendelt termék átvételekor, szolgáltatás esetén a szerződéskötéskor kezdődik.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Pilulka.sk, a.s. - 82104 Pozsony, Pestovateľská 17796/3 (Szlovákia) vagy elektronikus formában az info@pilulka.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát, vagy a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 2. számú Mellékletében szereplő elállási nyilatkozatmintá.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha 14 napon belül elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó (Vevő) a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó egy év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, az eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Önnek a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell küldenie

Eladó a termék visszaérkezését követően 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát Vevőnek.

Ha Ön szállítási költséget is fizetett a vásárláskor, a kereskedőnek a vételáron felül azt is meg kell térítenie. Abban az esetben azonban, ha Ön nem szokványos postai kézbesítést (hanem pl. gyorsfutár-szolgáltatást stb.) kért, a kereskedőnek jogában áll ennek a költségét felszámolni.

Ön a szerződéstől való elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a termék egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, vagy egyedi igények alapján készített termékek esetén sem lehet élni az elállás joggal.

A hivatkozott jogszabály az alábbi linken elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

Elállási jog gyakorlásának menete:

Amennyiben Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Eladó által jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinek valamelyikén írásban (email vagy levél). Eladó a fenti tájékoztatásnak megfelelően – postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszi figyelembe (az ajánlott levélként történő feladás esetében a feladás dátuma egyértelműen bizonyítható). A megrendelt terméket Vevőnek postai úton, vagy futárszolgálat segítségével kell Eladó részére visszajuttatni. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Vevőt terhelik, az utánvéttel küldött csomagot Eladónak nem áll módjában átvenni. A termék visszaérkezését követő tizennégy (14) napon belül a Vevő számra Eladó visszatéríti a termék vételárát és a szállítási költséget. 

A fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza.

A termék rendeltetésszerű használatára Vevőnek kiemelten ügyelnie kell, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak megtérítése Vevőt terheli.

A Szolgáltató felhívja a Vevők figyelmét, hogy a www.pilulka.hu webáruházban kapható termékek egy része olyan zárt csomagolású termékeknek minősülnek, amelyek tekintetében 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) e) pontja alapján – egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontást követően – nem gyakorolhatja elállási jogát, azok nem küldhetők vissza. Fentieknek megfelelően tápszert, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméket, étrendkiegészítőt vagy kozmetikumot csak bontatlan csomagolásban vesz vissza a Szolgáltató. Továbbá felhívjuk a vevők szíves figyelmét arra is, hogy orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz vásárlása esetén a Vevő csak kipróbálás előtt élhet az elállás jogával.

A szerződés hatálya

intézett nyilatkozatát követően lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

A megrendelés visszaigazolását eladó a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelést 48 órán belül eladó nem igazolja vissza, úgy a megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül.

Panaszkezelés

Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben Vevőnek mégis valamilyen kérdése vagy panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy azt a webáruház “Kapcsolat” menüpont alatti webes felületen, vagy az info@pilulka.hu e-mail címen, illetve postai levél útján is közölheti. Webáruházunk panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Vevőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére.

Az Ön megrendeléséért az áru kézhezvételéig teljes körű felelősséget vállalunk. A hibás vagy sérült árut cseréljük, vagy pótoljuk saját költségünkre.

Az áru átvételét követően a szállítással kapcsolatos reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami az info@pilulka.hu. Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: +36 (1) 445 3981 

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk és szükség szerint orvosoljuk. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel.

A jegyzőkönyv másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadjuk, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldjük, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan járunk el.

A fogyasztóvédelmi törvény a szóbeli panaszt megbontja személyesen-, illetve egyéb módon közölt szóbeli panaszra. A szabályozás alapján egyértelmű a vállalkozások kötelezettsége, így a szóbeli (pl. telefonon közölt) panaszról is jegyzőkönyvet veszünk fel.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el. Az egyedi azonosító szám bevezetése a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az ügyféllel is közöljük.

Az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül írásban, érdemben megválaszoljuk és intézkedünk annak közlése (a fogyasztó részére eljuttatása) iránt.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizzük, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatjuk.

Amennyiben a vásárló fogyasztói panaszát elutasítjuk úgy Ön velünk szemben jogosult fogyasztói panasszal élni, melyet az Ön lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:

a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye;

annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;

ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét;

a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik alátámasztják saját álláspontját;

a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással;

a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást;

tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől.

végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának

Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltető testületi eljárásban:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: hbkik@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: hkik@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Budapest u.3.

Telefonszáma: 88/429-008,

Fax száma: 88/412-150

Név: dr. Vasvári Csaba elnök

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu, zmkik@zmkik.hu

 

Bírósági eljárás

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

az eljáró bíróságot;

a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem).

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el.

ODR link: [LINK] 

Az EU Bizottság online vitarendezési platformja

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet alapján az Európai Bizottság létrehozta az online vitarendezési platformot.  A Vásárló az online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti online vásárlással kapcsolatos panaszának rendezését. Az online vitarendezési platform a https://ec.europa.eu/odr oldalon érhető el.

A Fogyasztóvédelmi Hatóság 

Amennyiben a Szolgáltató és Vevő tárgyalásai nem vezetnek eredményre a Békéltető Testület előtt vagy a Vevő nem is fordul a Békéltető Testülethez, abban az esetben a Vevő a panaszával a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat, A fogyasztóvédelmi hatóság feladatait elsőfokon a megyei kormányhivatalok (fővárosi kormányhivatal) járási (fővárosi kerületi) hivatalai látják el.

Egyéb rendelkezések

Eladó vállalja, hogy a jelen ÁSZF-ben leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet. 

Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF általa történő elfogadása a webáruházban történő megrendelés előfeltétele.

Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Vevő rendelése(i) jóváhagyásával jelen ÁSZF-et elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az abban foglaltak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

A jelen ÁSZF-ben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az egyéb, vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Hatályos: 2022. szeptember 1. napjától